با مصوبه جدید هیئت دولت، قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی به صورت مشروط با افزایش ۱۵ درصدی همراه خواهد شد.

گاز گران شد!

بر اساس مصوبه هیئت دولت، قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی به میزان 15 درصد افزایش می یابد و در سقف ارقام مصوب  مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت میگردد.

در بند 2 این تصویب نامه آمده است، اجرای این مصوبه نباید منجر به افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 95 گردد. منابع حاصله نیز در اختیار شرکت گاز قرار خواهد گرفت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار