مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه را در پایان تیر ماه ۱۳.۸ درصد اعلام کرد که استان تهران با ۱۷.۴ درصد بیش از میانگین کشوری تورم را احساس کرده است.

نرخ تورم در تیر ماه به ۱۳.۸ درصد رسید

به گزارش گلستان24؛استان اردبیل با ۹.۵ درصد کمترین نرخ تورمنقطه به نقطه را در تیرماه گذشته به خود اختصاص داد.

بر این اساس، خانوار‌های تهرانی به طور متوسط ۳.۵ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های اردبیل به طور متوسط ۴.۴ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به تیر ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ برای خانوار‌های کشور نیز به ۸.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه کشور مربوط به استان کرمانشاه با ۱۱.۶ درصد و کمترین آن مربوط به کهکیلویه بویر احمد با ۶.۳ درصد است.

شکاف نرخ تورم ۱۲ ماهه استان‌ها در تیرماه ۵.۳ درصد است که نسبت به ماه پیش ۰.۱ واحد درصد افزایش داشت.

* همدان دارای کمترین نرخ تورم خانوار‌های شهری

براساس محاسبه مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوار‌های شهری کشور ۱۴ درصد است که بیشترین آن مربوط به استان همدان با ۱۷.۶ درصد و کمترین آن مربوط به استان اردبیل با ۹.۲ درصد است.

به عبارتی خانوار‌های ساکن استان همدان به طور متوسط ۳.۶ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های اردبیل ۴.۸ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به تیر ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات هزینه کرده اند.

بر پایه این گزارش نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه برای خانوا‌های شهری به ۸.۸ درصد رسید که بیشترین آن مربوط به لرستان و همدان با ۱۲ درصد و کمترین آن مربوط به کهگیلویه و بویراحمد با ۶.۴ درصد است.

* خانوار‌های روستایی تهران بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه را دارند

براساس این گزارش، استان تهران با ۱۶.۹ درصد و سیستان وبلوچستان با ۸.۵ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار روستایی را به خود اختصاص داده اند.

به عبارتی خانوار‌های روستایی ساکن تهران به طور متوسط ۴.۲ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های روستایی ساکن سیستان و بلوچستان ۴.۲ کمتر از میانگین کل کشور نسبت به تیر ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ۱۳۹۷ برای خانوار‌های روستایی ۸.۲ درصد است که بیشترین آن مربوط به کرمانشاه (۱۱.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به کرمان (۴.۶ درصد) است.

* شاخص قیمت تولیدکننده مرغ در بهار ۶.۹۶ درصد نسبت به زمستان کاهش یافت

برپایه گزارش مرکز آمار، شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در بهار ۱۳۹۷ به عدد ۲۷۸.۱۳ رسید که ۶.۹۶ درصد نسبت به فصل زمستان کاهش و ۱۰.۹۷ درصد نسبت به فصل مشابه پارسال (نقطه به نقطه) افزایش داشت.

تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به بهار ۱۳۹۷ نسبت به چهار فصل منتهی به بهار ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۲۸ درصد (تورم سالانه) بوده است.

* شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری‌ها در بهار ۲.۸۷ درصد نسبت به زمستان کاهش یافت

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ۱۳۹۷ به عدد ۲۶۴.۰۴ رسید که ۲.۸۷ درصد نسبت به فصل زمستان و ۱۴.۶۱ درصد نسبت به فصل مشابه پارسال (نقطه به نقطه) افزایش داشت.

همچنین در این فصل تمامی اقلام با افزایش داشت. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به بهار ۱۳۹۷ نسبت به چهار فصل منتهی به بهار ۱۳۹۶ معادل ۱۲.۹۸ درصد (تورم سالانه) است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار