یکی کارخانه آرد به علت عرضه خارج از شبکه، گندم توسط سازمان تعزیرات حکومتی محکوم به پرداخت جریمه شد.

محکومیت 100میلیون تومانی یک کارخانه آرد در کردکوی

به گزارش گلستان24؛مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: حسب گزارش سازمان صنعت؛ معدن وتجارت،اداره غله استان گلستان دائر بر عرضه خارج از شبکه گندم به ارزش بیش از  164میلیارد ریال پرونده ای برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان ارسال و در شعب تعزیرات حکومتی شهرستان کردکوی مورد رسیدگی قرارگرفت.

حسن پوردرادامه می افزاید: پرونده پس از سیر مراحل قانونی واخذ نظریه کارشناسی درخصوص عرضه خارج از شبکه انجام شده و همچنین سایرقرائن موجودتخلف انتسابی محرز و ثابت تشخیص ونامبرده براب رقانون به پرداخت دو برابر ارزش ریالی تخلف درحق صندوق دولت محکوم گردید.

وی همچنین بیان داشت:پس ازابلاغ رای غیابی صادرشده، مدیرعامل کارخانه آرد تقاضای واخواهی نموده واز آنجایی که متهم نسبت به جبران زیان ناشی ازآن با اداره غله تسویه حساب نموده بود رئیس شعبه کردکوی طبق ماده37 وبندج ماده 38 با رعایت ماده 19قانون فوق الذکر با یک درجه تخفیف جزای نقدی را به یک میلیارد ریال تعیین می نماید؛ پس ازتقاضای تجدید نظر توسط مدیرکل تعزیرات حکومتی رای صادره در شعبه تجدید نظر استان بر طبق قانون صادر و مورد تائید قرارگرفت.                          

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار