پرداخت خسارت محصولات کشاورزی تا هشتاد در صد محصول افزایش پیدا کرد.

افزایش پرداخت خسارت محصولات کشاورزی به هشتاد درصد

t44h

 

محتشم امیری،مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی مدیریت بانک کشاورزی خاطر نشان کرد: در بخش زراعت امسال تفاوت های خوبی را شاهد بودیم. یکی روش بیمه ای است که تغییر کرده و هزینه ای که قبلا تحت پوشش بوده را داریم و مورد دیگر بیمه پوششی است که تا هشتاد در صد خسارت را با همان تعرفه هزینه تولید پرداخت می کند. اما مبلغ حداکثر تعهد تقریبا دو برابر شده است. تعرفه محصولات باغی هنوز اعلام نشده است. هنوز یک ماه برای اعلام آن زمان داریم.

ارسال نظر

آخرین اخبار