برداشت نوبرانه نارنگی در استان گلستان آغاز شده است. در این مرحله نارنگی نوع اُنشو که زودرس ترین نارنگی شمال کشور است به بازار آمد.

آغاز برداشت نارنگی نوبرانه استان گلستان

نارنگی جزو اولین میوه های پاییزی شمال است که وارد بازار می شود.

نارنگی نوبرانه

نارنگی اُنشو زودرس ترین نارنگی شمال است.قیمت تا الان برای باغدار خوب است اما این میوه تا به بازار برسد حدود چهار دست می چرخد و با این وضع بیشترین ضرر را مصرف کننده میکند!

یک هزار هکتار از باغات استان گلستان نارنگی است.پانزده روز دیگر کار برداشت نارنگی نوبرانه در گلستان تمام می شود. یک ماه بعد هم پرتقال ها می رسند وآماده چیدنند.

گلستان شش هزارو یکصد هکتار باغ مرکبات دارد.

در سال گذشته ما بالغ بر صدو دو هزار تن تولید داشتیم اما با توجه به سرمای بهمن ماه خسارات زیادی به باغات مرکبات مخصوصا در نواحی کوهپایه رسید که باعث شصت در صد کاهش عملکرد شد. امسال نیز تخمین زده می شود که حدود چهل و پنج هزار تن تولید مرکبات استان گلستان باشد.

ارسال نظر

آخرین اخبار