نرخ بیمه ثالث تا ۸ سال عدم خسارت با تخفیف بیمه ایران ارایه می شود.

جدول نرخ بیمه ثالث انواع خودرو در سال ۹۴

به گزارش گلستان 24، جدول نرخ بیمه ثالث به شرح زیر می باشد

جدول شماره یک:
واحد قیمت تومان بوده و نرخ بیمه ثالث تا ۸ سال عدم خسارت معادل ۷۰ درصد تخفیف است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار