معاون اجرایی رئیس جمهور می گوید:ثبت شرکت های متقاضی در کشور صدو سیزده درصد رشد داشته است.

رشد صدو سیزده درصدی ثبت شرکت های متقاضی در کشور

شریعت مداری که برای شناسایی ظرفیت های استان گلستان امروز وارد گرگان شد، خبری هم برای سرمایه گذاری در استان گلستان داشت.

شریعت مداری

وی خاطر نشان کرد: حدود سیصدو سیزده درصد رشد در ثبت شرکت هایی که بعضی از آن ها خارجی هستند و بعضی هم داخلی و تعدادی هم از ایرنیان مقیم خارج از کشور هستند. ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک بتوانیم شاهد سرمایه گذاری مستقیم در داخل کشور باشیم. در گذشته با محدودیت های جدی مواجه بودیم. در استان گلستان برای جذب و جمع سرمایه های فکری و مالی گلستانی های خارج از کشوربرنامه ریزی کردیم و یک کاری را در دبیر خانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برای دعوت ازآن ها برای حضور در استان انجام دادیم کما که این کار در مورد استان های دیگر کشور هم صورت گرفته است و امیدوار هستیم که از طریق یک ارتباط خوب که با ایرانیان همین استان که در خارج از کشور زندگی می کنند و خارجیان زمینه های همکاری رو به رشدی را فراهم بیاوریم.

ارسال نظر

آخرین اخبار