برداشت میگوی سفید ، از مزارع پرورشی گمیشان دیروز به پایان رسید.

پایان برداشت میگوی سفید از مزارع پرورشی گمیشان

مدیر کل شیلات گلستان گفت امسال از دویست و چهل و سه هکتار مزرعه پرورش میگو، چهارصد و هشتاد تن میگو برداشت شد.

وی افزود میگوی برداشت شده گلستان در سه کارخانه در استان فراوری و راهی بازار های داخلی و خارجی شد.

میگوی سفید

از نیمه دوم اردیبهشت تا اول مهر امسال،  پنجاه میلیون بچه میگو در مزارع گلستان پرورش یافته است و پس از رسیدن به وزن حدود هجده گرم وارد بازار ها شدند.

تولید این میگو در گلستان ایران را به تنها کشور تولید کننده میگو از آب های خزر، بین کشور های حاشیه این دریا تبدیل کرده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار