تیم های گشت حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی برای جلوگیری از تغییر کاربری این زمین ها به طور رسمی از دیروز در استان راه اندازی شد.

تیم های گشت حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی در گلستان

محمدی، معاون سازمان امور اراضی کشورگفت: این طرح در سال گذشته در نه استان راه اجرا شد. خوشبختانه استان گلستان هم از جمله استان هایی بود که این طرح را اجرا کرد. نقاط این طرح شناسایی و رفع مشکل شد. برای سال جاری ما با سی گشت در کل کشور این طرح را اجرایی کردیم. کارشناس سازمان جهاد کشاورزی به جهت اشرافی که بر قوانین و مقررات قانون حفظ کاربری دارد در این گشت ها مستقر خواهد بود.کار  آنها این است که در اراضی مختلف موارد تغییر کاربری را شناسایی و بررسی می کنند.

 

fvljrtiqluldleea7oh

محتشمی، مدیر امور اراضی استان گلستان نیز در ادامه افزود: در استان گلستان هشت اکیپ در رابطه با نظارت بر ششصد هزار هکتار از اراضی و باغات فعالیت دارند. این طرح تا بیست و هشتم فروردین نود و چهار ادامه خواهد داشت.

ارسال نظر

آخرین اخبار