در پی تک نرخی شدن قیمت حامل های انرژی؛

آیا اگر دولت این منابع را بدست آورد، آن ها را در مسیری قرار می دهد که هزینه های تمام شده تولید به شکلی مدیریت شود و هزینه های مصرف کننده بالا نرود و ضررنکند؟

عیسی امامی: منتظریم ببینیم دولت چه تمهیداتی برای این تصمیم اندیشیده است

عیسی امامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه اختصاصی با گلستان24، درباره تک نرخی شدن قیمت حامل های انرژی توسط دولت می گوید: دولت مسولیت قانوی دارد که بحث هدفندی یارانه را با تامین منابع از محل اصلاح قیمت ها انجام دهد. این وظیفه ای است که مجلس روی دوش دولت گذاشته است و باید انجام شود.

امامی با بیان این که سالیان سال است که بحث تعیین قیمت حامل های انرژی و اثر اقتصادی آن در بازار و اقتصاد خانواده موجب می شده است که دولت ها کمی با احتیاط با این موضوع برخورد کنند، می گوید: در دولت قبل هم بحث تک نرخی شدن مطرح بود. 

عیسی امامی افزایش قیمت حامل های انرژی

نماینده مرد گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلای معتقد است که دولت برای تامین منابع برای هدمندی یارانه  با مشکل جدی روبه رو بوده است.  وی می گوید: دولت باید یارانه های تخصیص داده شده به بخش انرژی را کم کند و از طرفی هم منابعی که از بخش های مختلفی همچون هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت ها بدست می آورد را صرف تولید، حمل و نقل عمومی ، بیکاری و بخش های مختلفی که قانون بیان کرده است کند.

وی معتقد است نگرانی های حاصل از این تصمیم به دلیل یکباره بودن رفتار دولت است. امامی می گوید: به نظر می رسد این رفتار دولت یک شوک به اقتصاد کشور ، افکار عمومی و نمایندگان وارد کرد و به یکباره با یک تصمیم سریع روبرو شدند. همه غافلگیر و حساس شدند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که ما منتظر هستیم آثار اقتصادی این بحث را رصد کنیم و ببینیم که دولت چه تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده است، می گوید: ما منتظریم ببنیم که اگر دولت این منابع را بدست آورد، آن ها را در مسیری قرار می دهد که هزینه های تمام شده تولید به شکلی مدیریت شود و هزینه های مصرف کننده بالا نرود و ضررنکند؟ آیا دولت در بخش های مختلفی که تکلیف قانونی دارد با این تعیین قیمت و منابعی که به دست می آورد به سمت و سویی حرکت می کند که در خط قانون هدفمندی قرار بگیرد؟ اگر این اتفاق بیافتد و مردم بهره مند شوند و به اقتصاد مردمی فشاری وارد نشود، مشکلی نیست.

وی تاکید می کند که ما نگران آثار اقتصادی این تصمیم دولت هستیم که ممکن است روی قیمت های مختلف  تاثیر بگذارد و موجب نگرانی مردم شود.

ارسال نظر

آخرین اخبار