بخش اعظمی از هزینه‌های خانوارها صرف سبدمواد غذایی می شود. تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته سوم خرداد و درصد تغییر نسبت به هفته دوم خرداد و مدت مشابه ماه قبل و پارسال نشان می دهد سفره ایرانیان چقدر در این مدت تغییریافته است.

اینفوگرافی | سفره ایرانی‌ها چقدر تغییر کرده؟

بخش اعظمی از هزینه‌های خانوارها صرف سبدمواد غذایی می شود. تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته سوم خرداد و درصد تغییر نسبت به هفته دوم خرداد و درصد تغییر نسبت به مدت مشابه ماه قبل و درصد تغییر نسبت به سال گذشته نشان می دهد که سفره ایرانیان چقدر در این مدت تغییر پیدا کرده است.

 

1714569_666

ارسال نظر

آخرین اخبار