آنقدر که فلزات پایه و مواد شیمیایی گران شد و بر روی شاخص بهای تولید کننده تاثیر گذاشت چیز دیگری تاثیر نگذاشت.

داده نما | تاثیرگرانی برروی شاخص بهای تولید کننده

آنقدر که فلزات پایه و مواد شیمیایی گران شد و بر روی شاخص بهای تولید کننده تاثیر گذاشت چیز دیگری تاثیر نگذاشت.

 

DMqi9gcmPkft

برای مشاهده در اندازه اصلی روی تصویر کلیک کنید.

ارسال نظر

آخرین اخبار