اطلاع نگاشت | مقایسه وضعیت زیر ساخت درمانی استان گلستان قبل و بعد از انقلاب

324432432

جهت مشاهده در اندازه اصلی روی تصویر کلیک نمایید.

ارسال نظر

آخرین اخبار