اطلاع نگاشت | مقایسه وضعیت زیر ساخت برق استان گلستان قبل و بعد از انقلاب

231321132

جهت مشاهده در اندازه اصلی روی تصویر کلیک نمایید.

ارسال نظر

آخرین اخبار