هنگام وقوع زلزله و پس از آن چه باید کرد؟

 وقوع زلزله و پس از آن چه باید کرد؟

برای دریافت کیفیت اصلی بر روی اینفوگرافی کلیک کنید. 

ارسال نظر

آخرین اخبار