مردم گنبد با پای دل به میزبانی شهدای غواص آمدند

تصاویر / وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد

تشییع پیکر شهدای غواص، گویای پیوند آسمانی‌ها با زمینی‌هاست، شهدا ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند و مردم هم به قرآن و راه شهدا اعتقاد و اعتماد دارند، به نوعی که مردم، جانانه و با قصد قربت در تشییع پیکر شهدای غواص حضور یافتند.

 گلستان 24 ، تصاویر  وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد را تقدیم می کند.

وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (1)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (2)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (4)

وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (20)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (21)

وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (5)

وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (6)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (13)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (8)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (9)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (10)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (11)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (12)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (13)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (14)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (15)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (16)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (17)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (18)وداع و تشییع شهدای غواص در گنبد (19)

ارسال نظر

آخرین اخبار