جنایات گروهک تروریستی منافقین تحت عنوان کارنامه سیاه در قالب عکس نوشته منتشر شد.

عکس نوشته / کارنامه سیاه منافقین

به گزارش گلستان24، جنایات گروهک تروریستی منافقین تحت عنوان " کارنامه سیاه " در قالب عکس نوشته منتشر شد.

کارنامه سیاه (10)کارنامه سیاه (2)کارنامه سیاه (3)کارنامه سیاه (4)کارنامه سیاه (5)کارنامه سیاه (6)کارنامه سیاه (7)کارنامه سیاه (8)کارنامه سیاه (9)

ارسال نظر

آخرین اخبار