فرقه رجویه در انقلاب و بعد از آن دست به عملیات های تروریستی زیادی بر ضد انقلاب زد.در زیر قسمتی از این جنایات را مشاهده میکنیم.

عکس نوشت / جنایات فرقه رجویه
به گزارش گلستان24، فرقه رجویه در انقلاب و بعد از آن دست به عملیات های تروریستی زیادی بر ضد انقلاب زد.در زیر قسمتی از این جنایات را مشاهده میکنیم.
جنایات فرق رجویه (1)جنایات فرق رجویه (3)جنایات فرق رجویه (9)جنایات فرق رجویه (13)جنایات فرق رجویه (16)جنایات فرق رجویه (20)

ارسال نظر

آخرین اخبار