فتوتیتر/ اینکه دستگاه قضا در جریان سند ۲۰۳۰ بوده «دروغ آشکار» است.

واکنش رئیس قوه قضائیه به ادعای روحانی: اینکه دستگاه قضا در جریان سند ۲۰۳۰ بوده «دروغ آشکار» است.

سند 2030

ارسال نظر

آخرین اخبار