روز گذشته جوانی 25 ساله در گرگان اقدام به خودسوزی نمود.

خودسوزی جوان 25ساله گرگانی

به گزارش گلستان24، روز گذشته جوانی 25 ساله در گرگان با ریختن نفت بر روی خود اقدام به خودسوی نمود که حضور به موقع ماموران آتش نشانی باعث منصرف کردناین جوان از خوسوزی شد.

علت این اقدام،مصرف بیش از اندازه از مواد مخدر بود.

ارسال نظر

آخرین اخبار