چهار جسد دیگر از شیشوان و یک جسد از باغات روستای دیزج حسن بیگ پیدا شد و در حال انتقال به بیمارستان امام خمینی شهرستان عجب شیر است. بر این اساس تعداد اجساد کشف شده به یازده تن رسید.

تعداد جسدهای یافت شده سیل عجب‌شیر به یازده جسد رسید

به گزارش گلستان 24 ، چهار جسد دیگر از شیشوان و یک جسد از باغات روستای دیزج حسن بیگ پیدا شد و در حال انتقال به بیمارستان امام خمینی شهرستان عجب شیر است. بر این اساس تعداد اجساد کشف شده به یازده تن رسید.

سیل

انتهای خبر/
منبع : مهر

ارسال نظر

آخرین اخبار