متهمی که هنگام انتقال به زندان قصد گریز از دست ماموران پلیس را داشت ، با شلیک گلوله زمینگیر شد.

زمینگیر شدن متهم فراری با شلیک گلوله

به گزارش گلستان24 ​،ماموران پلیس قرچک، پیش از ظهر جمعه، در حال انتقال یک متهم به زندان بودند که متهم قصد فرار می کند.

ماموران برای دستگیری متهم فراری که به اخطار آن‌ها توجهی نکرده بود مجبور به تیر اندازی می شوند.
 در این تیر اندازی متهم مجروح و دستگیر می شود./مهر

 

ارسال نظر

آخرین اخبار