سه شکارچی ضارب مأمور اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان دستگیر و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

۳ شکارچی ضارب محیط بان گرگانی دستگیر شدند

به گزارش گلستان 24 ؛ به نقل از  روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، در آبان ماه سال جاری محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان، در حین گشت و کنترل در منطقه حفاظت‌شده جهانما در محل تنگه حاجی کش به یک دستگاه خودرو پاترول با سه سر نشین برخورد کردند و  با کسب اجازه از دادستانی شهرستان گرگان نسبت به متوقف کردن خودرو شکارچیان و جهت اقدامات قانونی وارد عمل شدند.

در حین بازرسی خودرو متوجه لاشه یک راس قوچ وحشی شکار شده و یک قبضه اسلحه برنو شدند؛ در هنگام اعمال قانون و بازرسی خودرو توسط محیط بان ها، شکارچیان ضمن تمرد و سرپیچی متواری شده و یکی از محیط بان ها را که برای تفتیش داخل خودرو شده بود را به گروگان گرفته و متواری شدند.

پس از گذشت چند کیلومتر متهمان خودرو را متوقف کرده و محیط‌بان را ضمن ضرب و شتم ، فحاشی و تهدید با اسلحه سرد از ماشین به بیرون پرتاب کرده و با سرعت از محل متواری شدند. متأسفانه در این در گیری یکی از محیط‌بانان از ناحیه کمر ، دست و پای راست دچار آسیب‌دیدگی شد که جهت مداوا فوراً به اورژانس روستای چهارباغ اعزام شد.

 محیط‌بانان با تنظیم صورت‌جلسه تخلف پرونده متهمین را به مراجع قضایی ارجاع کردند و پس از طی مراحل قضایی متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرقانونی گونه‌های وحشی حمایت‌شده، ضرب و شتم محاکمه شده و پس از بررسی محتویات پرونده هر سه متهم با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار