رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با موضوع پرونده های تصادفات ساختگی در محاکم استان از ابتدای سال جاری تاکنون 60 نفر دستگیر شده اند .

 دستگیری 60 نفر در رابطه با پرونده های تصادفات ساختگی در گلستان

به گزارش گلستان 24 ؛هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون 89 پرونده با موضوع تصادفات ساختگی در محاکم استان تشکیل شده است که در این رابطه 60 نفر دستگیر شده اند .

 
وی در جمع قضات رسیدگی کننده به پرونده های تصادفات از آنان خواست: به صورت موردی در پرونده های تصادف به ویژه پرونده های منجر به فوت از صحنه ی تصادف بازدید کنند.
 
استفاده از نظر کارشناسان رسمی توصیه دیگر رئیس کل دادگستری استان به قضات رسیدگی کننده پرونده های تصادفات بود.
 
هاشمیان با بیان این که بخشی از خسارت های پرداختی در تصادفات از بیت المال است از قضات خواست : پرونده های تصادفات را با دقت و حساسیت بیشتری رسیدگی کنند.
 
نشست هم اندیشی قضات محاکم و دادسراها و کارشناسان بیمه، پلیس و پزشکی قانونی درباره تصادف های ساختگی امروز در گرگان برگزار شد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار