سفر ناقص معاون رئیس جمهور به گلستان

در بین برنامه‌های معصومه ابتکار، نماینده هر سمن و حزبی دیده می‌شد جز بزرگترین و مهمترین زنان برتر و الگوی‌های گلستان که همواره مورد تحسین گلستانی‌ها هستند.

جای دیدار معاون رئیس جمهور با مادران و همسران شهدای مدافع حرم خالی

به گزارش گلستان24؛معصومه ابتکار به گلستان آمد البته این بار نه برای گشایش در محیط زیست بلکه به عنوان معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده؛ اینکه چه رابطه و چه تخصصی بین شغل قبلی و معاون رئیس جمهور بودن در امور بانوان وجود دارد، فقط یک دلیل می‌تواند درست باشد و آن شرط، زن بودن و خانم بودن ایشان است که از ملزومات این پست است.

از ابتدایی‌ترین برنامه‌های سفر هر مسوولی دیدار با الگوهای موفق همان حوزه کاری وی است که اینجا، مصداقش بانوان برتر و همسران الگوی گلستان است.

در بین برنامه‌های خانم ابتکار، نماینده هر سمن و حزبی دیده می‌شد جز بزرگترین و مهمترین زنان برتر و الگوی‌های گلستان که همواره مورد تحسین گلستانی‌ها هستند.

جای دیدار و ملاقات معاون رئیس جمهور با مادران و همسران شهید، به خصوص همسران شهدای مدافع حرم خالی بود، اگرچه آنها نیازی به این دیدارها ندارند اما صحبت با این الگوهای برتر سبب می‌شود اولا معاون رئیس جمهور در شناخت بانوان ایران زمین دچار اشتباه محاسباتی نشود و فقط آمار یک طیف را به رئیس جمهور مخابره نکند و دوم اینکه آشنا می‌شد با این منش که برای ایران تا چه میزان باید فداکاری کرد و مادر میهن چه فرزندانی باید برای پیشرفت ایران تربیت کند.

اگر اولویت برنامه‌های سفر معاون محترم رئیس جمهور در امور بانوان  دستبوسی این الگوها نباشد مطئنا وعده‌های داده شده رئیس جمهور در خصوص بانوان عملی نخواهد شد./فارس

 

ارسال نظر

آخرین اخبار