برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.

برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان شنبه ۲۶ اسفند ماه

به گزارش گلستان ۲۴ ؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
آسمان IRC629 گرگان تهران باطل شد 10:30
ایران ایر IRA3338 گرگان مشهد طبق برنامه 17:35
آسمان IRC633 گرگان تهران باطل شد 18:45
ایران ایر IRA3359 گرگان تهران طبق برنامه 22:10
آسمان IRC635 گرگان تهران طبق برنامه 22:30
آسمان IRC628 تهران گرگان باطل شد 10:00
ایران ایر IRA3358 تهران گرگان طبق برنامه 17:00
آسمان IRC632 تهران گرگان باطل شد 18:15
ایران ایر IRA3339 مشهد گرگان طبق برنامه 21:35
آسمان 634 تهران گرگان طبق برنامه 22:00

 

انتهای پیام /

 

ارسال نظر

آخرین اخبار