صمد محمدی شاعر جوان گلستانی تازه ترین شعر خود را در حمایت از کالای ایرانی سروده است.

حمایت از کالای ایرانی در سروه جدید صمد محمدی

به گزارش گلستان24؛ با توجه به انتخاب شعار سال 97، از سوی مقام معظم رهبری،صمد محمدی از شاعران جوان و انقلابی استان گلستان، تازه‌ترین شعر خود را با عنوان حمایت از کالای ایرانی سروده است.

بهرِ آبادانیِّ این بوم و بر

هموطن کالایِ ایرانی بخر

تا بُود کالایِ #ملی در میان

باید از غیرش کنیم آنجا حذر

جنسِ نامرغوبِ چینی ای رفیق

ارمغان اش ننگ بودست و ضرر

دیوِ قاچاق از زمین و آسمان

گشته بر تولیدِ ملی حمله ور

وارادتِ مضحک و بی فایده

گیرد آرام و رمق از #کارگر

همتی باید که جنسِ #داخلی

در جهان گردد عزیز و معتبر

با حمایت از شعارِ #رهبری

میکنیم از این مراحل هم گذر

شاعر : صمد محمدی

ارسال نظر

آخرین اخبار