فیلم

فیلمی از کوهپیمایی رهبر انقلاب و روبرو شدن ایشان با چند جوان و واکنش جالب جوانان

فیلمی از کوهپیمایی رهبر انقلاب

 

گلستان ۲۴ گزارش می دهد ؛

ارسال نظر

آخرین اخبار