برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.

برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه

به گزارش گلستان ۲۴ ؛  برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛

 

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
آسمان IRC629 گرگان تهران - 11:20
آسمان IRC631 گرگان تهران طبق برنامه 15:45
ایران ایر IRA3338 گرگان مشهد طبق برنامه 18:15
ایران ایر IRA3359 گرگان تهران طبق برنامه 22:25
آسمان IRC635 گرگان تهران طبق برنامه 22:50
پویا PYA2345 تهران گرگان طبق برنامه 09:30
آسمان IRC628 تهران گرگان - 11:05
پویا PYA2349 تهران گرگان طبق برنامه 13:30
آسمان IRC630 تهران گرگان طبق برنامه 15:15
ایران ایر IRA3358 تهران گرگان طبق برنامه 17:40

 

انتهای پیام /

 

ارسال نظر

آخرین اخبار