واگذاری نظافت یک منطقه گرگان به پسماند؛

قرار است با تعامل شهرداری گرگان و استانداری گلستان مدیریت تنظیف یکی از مناطق سه گانه شهر گرگان به پسماند استان گلستان واگذار شود .

پرسه پسماند در فضای پیمانکاری شهرداری گرگان

به گزارش گلستان ۲۴ ؛ طبق اخبار واصله گویا قرار است با تعامل شهرداری گرگان و استانداری گلستان مدیریت تنظیف یکی از مناطق سه گانه شهر گرگان به پسماند استان گلستان واگذار شود .

امری که گفته شده ضابطه مند نبوده و فقط در راستای تعامل بیشتر استانداری و شهرداری و جهت نزدیک شدن ارتباطات دوسویه جهت بهره مندی از امکانات و زیرساختهای یکدیگر است .

شهرداری گرگان سه منطقه دارد که معمولا برای نظافت هر منطقه یک پیمانکار بر اساس مناقصه در نظر گرفته می شود و اگر یک منطقه به پسماند واگذار شود ، دو منطقه و دو پیمانکار بیشتر باقی نمی مانند .

مدت قرارداد دو ساله و مبلغ آن هم بین 12 تا 15 میلیارد تومان برآورد می شود .

از این جهت برخی پیمانکاران معتقدند که پسماند نیز بایستی طبق شرایط مناقصه وارد این بازی شده و در صورت برنده شدن به او واگذار شود و با توجه به اینکه پسماند هم نهادی سیاستگزار است احتمالا این کار را به یک شرکت خصوصی واگذار خواهد کرد .

انتهای پیام /

 

ارسال نظر

آخرین اخبار