رئیس اداره راهداری آزادشهر خبر داد:

رئیس اداره راهداری آزادشهر گفت: محور آزادشهر به شاهرود بامداد دوشنبه دچار رانش زمین شده و در حال حاضر تردد از مسیر فرعی جایگزین در حال انجام است.

به گزارش گلستان 24 ؛ سید حبیب حسینی  از رانش زمین در محور آزادشهر به شاهرود خبر داد و اظهار کرد: این رانش بامداد دوشنبه در کیلومتر دوازده جاده شاهرود و بعد از پیچ زمستان یورت رخ داده است.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه در ساعتی رخ داده که تردد آن چنانی در جاده در جریان نبوده و بعد از رانش نیروهای راهداری بلافاصله در محل حضور پیدا کرده و مسیر فرعی جایگزین برای تردد خودرو ها آماده کرده اند.

حسینی با بیان اینکه یک لاین جاده ریزش کرده است، ادامه داد: در حال حاضر مسیر بازگشایی شده و تردد در جریان است.

وی افزود: با توجه به بحث رانشی بودن زمین این منطقه باید ابتدا دیواره سازی مناسب صورت گیرد چراکه زیر زمین آبراه های کوچک و چشمه های کوچکی وجود دارد و چنانچه دیواره کشی نشود نشست می کند و جاده کامل از بین می رود.

حسینی ادامه داد: ما پیشنهاد لازم به اداره راه و شهرسازی را در رابطه با دیواره کشی این منطقه ارائه داده ایم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار