مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان خبر داد:

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان گفت: مرحله اول اعتبار اوقات فراغت ۴۷۵ کانون فرهنگی هنری مساجد استان به مبلغ ۹۵۰ میلیون ریال واریز شد.

واریز مرحله اول اعتبار اوقات فراغت کانون های مساجد گلستان به مبلغ ۹۵۰ میلیون ریال

به گزارش گلستان 24 ؛ مهدی بیکی، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان  گفت: مرحله اول اعتبار اوقات فراغت 475 کانون فرهنگی هنری مساجد استان به مبلغ 950 میلیون ریال واریز شده است.

وی با بیان اینکه این اعتبار برای کانون هایی که در سامانه سجا «سامانه جامع آمار و اطلاعات کانون ها» ثبت نام کرده اند واریز شده است، افزود: در مرحله اول برای هر کانون فرهنگی هنری مبلغ دو میلیون ریال واریز شده است.

بیکی با اشاره به اینکه در مرحله اول ثبت نام از 737 کانون فرهنگی هنری مساجد استان، 517 کانون در سامانه سجا ثبت نام کرده بودند، تصریح کرد: 42 کانون فرهنگی هنری نیز به دلیل ندادن شماره حساب اعتبار کانونی به حسابشان واریز نشده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست های جدید ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، از این پس اعتبارات کانون ها بر اساس ثبت فعالیت کانون ها در سامانه سجا اختصاص می یابد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار