رئیس کل دادگستری گلستان:

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای نخستین بار واحد کنترل دادخواست در محاکم قضائی سراسر استان گلستان تشکیل می شود.

تشکیل واحد کنترل دادخواست در محاکم قضائی استان گلستان

به گزارش گلستان ۲۴ ؛ هادی هاشمیان اظهار کرد: برای نخستین بار طرح واحد کنترل دادخواست در محاکم قضائی استان گلستان برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها تشکیل می شود.

وی افزود: در این طرح، کارشناسان حقوقی کارآزموده، پرونده ها را پیش از ارجاع به دادگاه، بررسی و نقایص موجود در آن را رفع می‌کنند.

هاشمیان ادامه داد: حجم زیاد پرونده های ورودی به محاکم استان، مدت رسیدگی به دعاوی را از روز ثبت پرونده در دادگاه تا روز رسیدگی آن توسط قاضی طولانی می کند و در موارد زیادی مشاهده شده  در روز رسیدگی به علت نقص مدارک و یا اشتباه موضوع دادخواست، پرونده برگشت داده شده است.

این مقام ارشد قضایی استان با بیان این که برگشت پرونده ها پس از چند ماه انتظار برای روز دادگاه، علاوه بر طولانی کردن فرآیند رسیدگی، سرگردانی و ناراحتی مردم را نیز در پی داشت، افزود: به همین منظور کمیته کنترل دادخواست را در محاکم بدوی سراسر استان مستقر کرده ایم تا پرونده ها را قبل از نوبت دهی برای رسیدگی، بررسی و نقایص احتمالی را برطرف کنند.

هاشمیان افزود: اجرای این طرح از سال گذشته در محاکم تجدیدنظر استان آغاز شده است که موفقیت آمیز بود و مدت رسیدگی به پرونده ها را نیز کمتر کرد.

به گفته هاشمیان، استقرار این کمیته یکی از مهمترین گام های دادگستری استان برای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها و کمک به احقاق حق مردم است.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به قضات توصیه کرد  که در بررسی پرونده ها، به ویژه دعاوی خانوادگی، برای سازش طرفین بیشتر تلاش کنند و  آرای جایگزین را بیشتر مد نظر قرار دهند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار