با گذشت 10 روز از طرح خرید تضمینی ، کشاورزان جلوی میدان بارها عاجز مانده اند.

سیب زمینی ارزان سر زمین اما گران در بازار

به گزارش گلستان 24 ؛ گلستان از مراکز تولید سیب زمینی کشور است از قضا دبیرخانه انجمن ملی سیب زمینی کاران کشور هم سالها در این استان بوده اما هر ساله کشاورزان برای فروش محصولشان دچار مشکل می شوند .

یکی می گوید کشاورزان زیاد سیب زمینی کاشته اند ، دیگری می گوید امسال بوته ها ، زیادی بار آورده ، یکی می گوید رقم سیب زمینی از نوع تازه خوری است ، صنایع تبدیلی نداریم . در میان این گفتن ها کشاورز این روزها برای فروش محصولش در بازار دست و پا می زند .

استاندار گلستان با تشکیل جلسه ای مصوب کرد سیب زمینی را کیلویی 412 تومان تضمینی خریداری شود . با این خبر خیال کشاورزان کمی راحت شد اما با وجود گذشت ده روز از این طرح بدلیل عدم نظارت ، خرید تضمینی دلبخواهی شده و با قطع و وصل همراه است .

حالا کشاورزان گلستانی برای فروش سیب زمینی شان به قیمت کیلویی 300 تومان جلوی میدان بار گرگان عاجز مانده اند ، چه رسد به خرید تضمینی . حتی برخی افسوس می خورند چرا منتظر خرید تضمینی ماندند .

این یک طرف ماجراست . اما در طرف دیگر مغازه های گرگان سیب زمینی را به قیمت 1500 می فروشند این یعنی هم تولید کننده ما ضرر می کند و هم مصرف کننده داغ می شود.

اگر مدیریتی جهادی در کشاورزی ، بازرگانی و استانداری ما می بود لااقل ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده گلستانی برقرار می شد.

لااقل مرکزی برای فروش به مردم معرفی می شد ، لااقل تعاونی های مصرف ادارات که مدتهاست اجناسی گرانتر از بازار به کارمندان ارایه می کردند ، بسیج می شدند برای توزیع سیب زمینی ارزان به کارمندان شان ، لااقل رایزنی می شد با استان هایی که همین نزدیکی هستند و سیب زمینی گران می خرند .

لااقل به کامیون هایی که بار سیب زمینی حمل می کنند ، بصورت تشویقی ، سوخت مناسب و تسهیلات مقدور داده می شد.

اگر مدیریت جهادی در کار باشد مسول ما مثل اسپند روی آتش بی قرار است تا مساله ای حل شود . ابتکار عمل داشتن و تحرک میدانی وسیع از معیارهایی است که دیگر نباید کسی را بدون این خصلت ها مدیر گذاشت .

تا زمانی که طرحی از طرف دولت به داد کشاورز برسد ، مردم خود برای سبد خانوارشان و آینده کشاورزی شان طرحی دراندازند . برای خرید سیب زمینی به مزارع اطراف و یا جلوی میادین بار حضور یابند . کشاورزی که آفتاب به عطشش ، به زحمت و به عرق ریختن اش شهادت می دهد ، منتظر فروش محصولی هستند که ارزان می فروشند ولی گران به دست شما می رسد.

 

انتهای پیام/

 

ارسال نظر

آخرین اخبار