انتقاد خبرنگارانی گلستانی از شورای راهبردی رسانه :

استاندار گلستان با بیان اینکه دستش در اصلاح شورای راهبردی رسانه باز است ، گفت : من اوایل شناخت نداشتم و اگر لازم باشد شورای راهبردی رسانه را اصلاح می کنم .

مناف هاشمی : شورای راهبردی رسانه استانداری گلستان اصلاح می شود

به گزارش گلستان ۲۴ ؛ در نشست اخبر اصحاب رسانه استان گلستان با استاندار گلستان ، یکی از فعالین رسانه ای از انتخاب شورای راهبردی رسانه های استانداری انتقاد کرد.

این فرد برخی اعضای منصوب شده در این شورای راهبردی را نماینده رسانه های ورشکسته خواند که هیچ فعالیتی در سالهای اخیر و یک سال منتهی به این جلسه نداشته و فقط دم انتخابات چند تا مطلب می نویسند .

وی ادامه داد : شورای راهبردی بانوان خوب کار می کند اما مبنای انتخاب شورای راهبردی رسانه واقعا چه بود ؟

این فعال مطبوعاتی ادامه داد : برخی از این افراد عناوین مدیریتی کوچک در رسانه های کوچک دارند اما عجیب است شما در این استان افرادی را دارید که زمان ریاست جمهوری خاتمی بولتن محرمانه به رئیس جمهور می دادند یا خبرنگاری از ایرنا استان داشتیم که زمان انتخابات اخیر به عنوان دبیر سرویس سیاسی در تهران مشغول شد ، اما جای اینها در شورای راهبردی رسانه استان کجاست ؟

سید مناف هاشمی استاندار گلستان در پاسخ به این انتقادات گفت : من هفت هشت تا از این افراد را می شناسم و از سوابق رسانه ای آنها اطلاع دارم و شاید از نگاه آنها ، شما هم رسانه سوخته و ورشکسته محسوب شوید .

هاشمی افزود : چه در انتخاب شورای جوانان ، چه زنان و چه رسانه من شناختی نداشتم و شاید اشتباهاتی بود و می شود بعد شش ماه تجدیدنظر کرد و کمک کنید تا این انتخاب ها اصلاح شود .

وی تصریح کرد : در حوزه رسانه سعی کردیم با ارتباط بهتر این افراد با الگوهای بهتر جامعه و استفاده از ظرفیتهای همه استفاده کنیم اما اگر اشتباه کردیم فرصت برای اصلاح وجود دارد ، چه در انتخاب مدیر کل و چه شورای راهبردی این فرصت اصلاح وجود دارد .

استاندار گلستان اعمال فشار برای انتخاب این افراد را تکذیب کرد و گفت : هیچ فشاری برای انتخاب این افراد وجود نداشت و این افراد نه پولی می گیرند و نه مزایایی دارند فقط برخی اوقات مشورت یا یادداشت می دهند .

گفتنی است استاندار گلستان اوایل اسفندماه سال گذشته طی مرقومه ذیل اعضای شورای راهبردی رسانه ای استانداری را انتخاب کرد که نام برخی افراد باعث شکایات ، گلایه های و ناراحتی اصحاب رسانه استان گلستان گردید .

 photo 2018 02 25 16 01 30

انتهای پیام /

 

ارسال نظر

آخرین اخبار