باحضور مدیر کل محترم کتابخانه ها ومدیر مخابرات استان و کارشناسان ستادی صورت گرفت. رضاقوانلو درنشست کتاب خوان ویژه کارکنان مخابرات استان ازحضور جدی ادارات در جشنواره رضوی خبرداد.

نشست کتاب خوان استانی در سالن اجتماعات کتابخانه میرفندرسکی

به گزارش گلستان ۲۴ ؛  مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گفت:ماحدود29تفاهم نامه اجرایی بادستگاه های اداری درسطح استان امضا کرده ایم که برگزاری نشست های تخصصی کتاب خوان باادارات یکی ازبندهای تفاهم نامه است.رضاقوانلو درادامه افزود:جشنواره رضوی سه سال است که درحوزه مسابقات کتاب خوانی به نهاد کتابخانه های عمومی کشور سپرده شده ومدیران کل کتابخانه هادراستان دبیری ان رادراستانهابرعهده دارند.قوانلو درادامه ازبرگزاری جلسه مشترک باروابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان بامحوریت جشنواره رضوی خبرداد.مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بااشاره به ایجاد شبکه اجتماعی باحضور ادارات از کارکنان اداره مخابرات استان جهت حضور در مسابقات رضوی دعوت کرد.درادامه چهار نفراز کارکنان مخابرات به معرفی کتاب پرداختند.سرکارخانم طیبه کبیری کتاب"داوری وجایگاه حقوق درایران"،سرکارخانم لیلی رضایی نژاد کتاب"آوای ققنوسها" که این اثر از ایشان بود،آقای ابوالفضل مهدوی کتاب"کودکی های زمین اثر جمشید خانیان"و درآخر سرکارخانم معصومه منصوری رضی کتاب"روان شناسی عزت نفس"را ارایه کرد.مدیر مخابرات منطقه ای گلستان غلامعلی شهمرادی نیز بااشاره به نقش کتاب درتوسعه از حضور کارشناسان نویسنده وصاحب اثر درمجموعه مخابرات خبر داد.غلامعلی شهمرادی همچنین دررابطه باجشنواره رضوی افزود:درراستای تبیین وتبلیغ جشنواره رضوی برروی تلفن های ثابت تبلیغ این جشنواره نصب خواهد شد.در پایان به شرکت کنندگان لوح تقدیر اهداگردید.قابل ذکر است نشست های کتاب خوان درچند سطح کتابخانه ای،شهرستانی،استانی وتخصصی باحضور ادارات کل ازسال94درگلستان برگزار می شود که مجموع این نشست هابه 690نشست رسیده است.

2

5

4

7

6
انتهای پیام/

 

ارسال نظر

آخرین اخبار