مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفتمان سازی فرهنگ واقعی عفاف و حجاب را ضرورت جامعه امروز دانست و گفت: رویه تبلیغ عفاف و حجاب باید از سوی کارشناسان علوم دینی، علوم اجتماعی و روانشناسی مورد بازنگری قرار گیرد.

رویه تبلیغ عفاف و حجاب باید مورد بازنگری قرار گیرد

به گزارش گلستان ۲۴ ؛ عادله کشمیری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب با بیان اینکه یکی از راه های مناسب بسط و گسترش پدیده های فرهنگی و اجتماعی گفتمان سازی است، گفت: رویه تبلیغ عفاف و حجاب باید از سوی کارشناسان علوم دینی، علوم اجتماعی و روانشناسی مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: فرهنگ گفتمان در حوزه توسعه عفاف و حجاب باید مبتنی بر اعتقادات، عقلانیت و عرف مورد تائید جامعه دینی، به صورت خاص و ویژه همراه و همگام با نسل جوان مورد اهتمام قرار گیرد.

کشمیری همچنین با پیشنهاد تدوین پیوست های فرهنگی، برنامه محوری را بهترین شیوه ترویج پدیده های اجتماعی- فرهنگی دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در ادامه پایش و بررسی وضعیت موجود در میزان مقبولیت و رعایت فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه ریزی و سازمان دادن مجموعه فعالیت های سازنده و توسعه محور  نقش انکار ناپذیری خواهد داشت، تصریح کرد: این موارد ما را در ترسیم یک نقشه جامع و واقع بینانه کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار