در سال گذشته

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در سال 1396 تعداد 3 هزار و 200 رای مجازات جایگزین حبس در استان گلستان صادر شد.

3 هزار و 200 رای مجازات جایگزین حبس در گلستان صادر شد

به گزارش گلستان ۲۴ ؛ مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام‌المنفعه شاید یکی از مهم‌ترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است.

براساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب 1370) قاضی می‌توانست متهم را به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آنها محکوم کند، اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در موارد خاصی، قضات در احکامی نوجــوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم م‌کردند.

با اجرای قانون مجازات جایگزین حبس، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت زندانیان کیفری پیش روی قضات قرار گرفت. ‌

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های زندان برای افراد خاطی، آموختن روش‌های مختلف بزهکاری به صورت حرفه‌ای است زیرا بدون تفکیک زندانیان براساس سوابق و جرمشان ممکن است افراد خطرناک دورهم جمع شوند و روش‌های خود را به یکدیگر بیاموزند و در نتیجه بسیاری از زندانیان بعد از آنکه از زندان آزاد می‌شوند، نه فقط اصلاح نمی‌شوند، بلکه روش‌های ارتکاب بزهکاری و جرم را به صورت بسیار حرفه‌ای‌تر و سازمان یافته‌تر، یاد می‌گیرند.‌

مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است که بر اساس ماده 65 قانون مجازات اسلامی به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.

مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یکسال دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم کند.

درخصوص قوانین مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس و آثار اجتماعی آن گفت و گویی با هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان و محمدرضا عموزادخلیلی وحمیدرضا فیروزیان‌حاجی دو کارشناس قضایی استان گلستان ترتیب دادیم که مشروح این گفت و گو را با هم می‌خوانیم.

*هاشمیان: در سال گذشته تعداد 3 هزار و 200 رای مجازات جایگزین حبس در گلستان صادر شد

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: استان گلستان یکی از استان‌های پیشرو در زمینه اعمال جایگزین حبس در کشور محسوب می‌شود در گذشته در قانون‌گذاری مشکلاتی داشتیم و دست ما در راستای مجازات جایگزین حبس بسته بود ولی در سنوات اخیر با تغییر قانون و رویکردی که قانون‌گذار داشته است خوشبختانه دست همکاران ما باز شد.

هاشمیان تصریح کرد: زندان برای زندانی‌هایی که به دلیل جرم‌های کوچک نظیر مشکلات خانوادگی به زندان می‌افتند یک زندان نیست بیشتر برای خانواده‌ها زندان محسوب می‌شود ولی افرادی که به دلیل جرایم خشن به زندان می‌افتند همکاران ما مسر هستند که قوانین برای آنها اعمال شود.

وی خاطرنشان کرد: مجازات‌هایی که قانون‌گذار مشخص کرده که بیشتر جنبه شخصی داشته است تا جنبه عمومی در سال 1396 تعداد 3 هزار و 200 رای مجازات جایگزین حبس دادند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: رویکرد دادگستری گلستان اعمال بیشتر از این‌هاست که برای تمام هم‌استانی‌ها فراگیر شود زندان‌های ما باید مملو از کسانی باشد که قطعا بنا به جرمشان باید در زندان باشند نه کسانی که به دلیل جرایم غیرعمد و غیره است.

*عموزاد خلیلی: مجازات جایگزین حبس« تهدید را به فرصت» تبدیل کرد/ مجازات جایگزین حبس نیازمند یک طهارت فکری و نوآوری دارد

کارشناس قضایی استان گلستان در خصوص مجازات جایگزین حبس اظهار کرد: هنگامی که در استان گلستان از مجازات جایگزین حبس استفاده کردیم بسیاری از همکاران به ما ایراد گرفتند که این نوع از مجازات باعث گستاخ شدن مجرمان و افزایش جرم و جنایت در سطح شهر می‌شود در صورتی که در شهرهای کوچکی نظیر گالیکش تجربه نشان داد که در سال 1396 نسبت به سال 1395 نه تنها این امر باعث افزایش جرم و جنایت در این شهر نشد بلکه قریب به 25 درصد کاهش جرم کیفری را در زندان داشتیم.

عموزادخلیلی تصریح کرد: مجازات جایگزین حبس در حقیقت « تهدید را به فرصت» تبدیل کردیم و به نظر من یک مجرم را نمی‌توان بهتر از این مجازات کرد که مجرم، شاکی و جامعه از این مجازات راضی است.

وی یادآور شد: مجازات جایگزین حبس نیازمند یک طهارت فکری، سلیقه‌ای و نوآوری دارد اینکه قاضی با توجه به شرایط شخصیتی، مهارت و موقعیت اجتماعی برای مجرم مجازاتی را تعیین و اجرایی کند.

کارشناس قضایی استان گلستان گفت: از سال 1392 قانون مجازات جایگزین حبس تصویب شده است که در زمینه مجازات جایگزین حبس، دستگاه‌های قضایی تنهاست و باید سایر نهادهای اجرایی پای کار بیایند.

*فیروزیان: : قانون مجازات جایگزین حبس مشمول همه جرایم نمی‌شود/ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است مشمول قانون مجازات جایگزین حبس می‌شوند

یکی دیگر از کارشناسان قضایی استان گلستان اذعان کرد: قانون مجازات جایگزین حبس مشمول همه جرایم نمی‌شود مجازات جایگزین حبس به جرایم کم‌اهمیت را مشمول می‌شود براساس قانون 65 مجازات جایگزین حبس می‌گوید که مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است مشمول قانون مجازات جایگزین حبس می‌شوند و دادگاه مکلف است که جایگزین حبس را برای مجرم صادر کند.

وی خاطرنشان کرد: در قانون 68 مجازات جایگزین حبس به قانون‌گذار اختیار داده است که در جرایم غیرعمدی به مرتکبان جرایم غیرعمد به مجازات جایگزین حبس می‌شوند مگر اینکه مجازات جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر