رئیس مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سد وشمگیر از رها سازی حدود ۲۰ میلیون قطعه بچه ماهی در مزارع خبر داد.

رها سازی حدود ۲۰ میلیون قطعه بچه ماهی در مزارع سد وشمگیر

 به گزارش گلستان ۲۴ ؛ موسی حسن پور رئیس مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سد وشمگیر گفت: در سال جاری ۱۹ میلیون ۶۰۵ هزار بچه ماهی، در سطح کشت ۲۰ هکتار از مزارع این مرکز رهاسازی شده است. وی ادامه داد: همچنین میزان ۸۵۲ قطعه نیز مولد از نوع کپور دریایی در این مرکز تکثیر شده است. حسن پور در خصوص انتقال مولد از این مرکز به سایر مراکز بازسازی استان گفت: از این مرکز، ۱۵۲ قطعه مولد کپور دریایی برای تکثیر مصنوعی و تامین بچه ماهی برای پرورش در قفس، به مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان استان (کلمه) انتقال یافت. در حال حاضر سه مرکز کلمه، سد وشمگیر و شهید مرجانی در زمینه بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان ماهیان استخوانی و خاویاری در استان گلستان فعال هستند. انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار