پروژه موریانه ها؛

نگارنده پروژه موریانه ها را تحت ۲۰ گام برای « تغییر از طریق صندوق آراء» توسط غرب در کشورهای مستقل جهان برشمرده است.

غرب و ۲۰ گام برای «تغییر از طریق صندوق آراء»

به گزارش گلستان ۲۴ ؛‌ دکترحسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه،۲۰ گام برای « تغییر از طریق صندوق آراء» توسط غرب را در ادامه برشمرده است.

گام اول : عبور از پروژه های براندازانه سنتی، محدود و تاکتیکی سوخته و ورود به میدان «عدم تحریم انتخابات» و تاکید بر مشارکت همه در انتخابات

گام دوم:  «فرآیند محوری – استراتژیک در براندازی» (براندازی استراتژیک به مجموعه سیاست ها و برنامه های مستمری که برای جهت دهی به تناسب میان وضعیت برون تشکیلاتی اپوزیسیون و توانمندی درون تشکیلاتی اپوزیسیون به سوی مقاصدی گسترده تر و نا محدود اطلاق می شود)

گام سوم: اهتمام ویژه به «عملیات های نفوذ برنامه محور»  زنجیره ای در قالب برنامه کوتاه مدت، میان مدت،و بلند مدت(یک دوره حداقل۱۰ساله)

گام چهارم: تبدیل کردن انتخابات (بعنوان مولفه اصلی ثبات سیاسی و ضامن امنیت ملی کشور هدف) به یک « پدیده بی ثبات وتهدید کننده امنیت ملی» در حوزه های مختلف(برآیند انتخابات به دلیل نفوذ موریانه ها به ضد خود در اداره امور کشور و استحاله از درون تبدیل می شود)

گام پنجم:حفظ انگاره های «انتخابات آزاد و تقلب در انتخابات» و نیز دفاع از افراد و اشخاص نماد ساز در این عرصه بعنوان مولد اصلی انسجام بخشی و یکپارچگی اپوزیسیون ( با عنایت به  وسعت، عمق، امکان جذب عناصری از درون حاکمیت،بعد زمانی، ابعاد بین المللی آن و... می تواند به بزرگترین سرمایه اجتماعی در سطح داخلی و خارجی  محسوب می شود؛ ازینرو بر حفظ و تقویت این سرمایه و خود داری از هرگونه عمل و اظهار نظر رسمی و غیر رسمی که منتهی به تضعیف چنین سرمایه ای شود تاکید و از آن به خط قرمز جریان یاد می شود)

گام ششم:حمایت از «فعالیت های آزاد احزاب و سازمان های مدنی و صنفی مستقل از نظام!» که فعالیت آنان از سوی نظام حاکم غیرقانونی اعلام و منحل شده اند!(معمولا تحت پوشش ها و ساختارهای نوین به فعالیت های خود ادامه می دهند)

گام هفتم :وضع یک قانون جدید و یا تفسیر جدید از اصول قانون اساسی حاکم تحت «شعار آزادی»!

گام هشتم: «مداخله گری در فرآیند اجرا و نظارت بر انتخابات» از سوی احزاب و سازمان های مدنی و صنفی مستقل از نظام حاکم!(زاویه دار با نظام حاکم و نهادهای آن) و نیز نهادهای بین المللی!

گام نهم :فراهم کردن زمینه «آزادی مفرط رسانه ها »، تضمین و حمایت از آزادی بیان و عقیده و ترویج اندیشه های مختلف! و حتی مخالف نظام حاکم!

گام دهم : «سرمایه گذاری و نفوذ در مناطق روستایی»، شهرهای کوچک و اقشار متوسط تحت پوشش های مختلف

گام یازدهم: بهره گیری حداکثری از «آزادی های نامحدود پیش از انتخابات» تا برگزاری انتخابات! با توجه به فضای تبلیغاتی و بحث و گفتگوهای نامزدها!

گام دوازدهم:دامن زدن به جو «بی نظمی و ناکارآمدی نظام اداری کشور، ترویج فساد، افزایش معضلات داخلی» و خارجی و...بعنوان عوامل برهم زننده تمرکز و کاهنده قدرت کنترل و نظارت موثر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نظام و در نتیجه مخدوش کردن اقتدار و کارآمدی نظام حاکم.

گام سیزدهم:توجه به جذب و «یارگیری از بخشی از حاکمیت در فرآیند گذار به دموکراسی» بعنوان یک اصل و تاکید بر حفظ و بکارگیری بعض نهادهای موجود در حاکمیت فعلی درافق این گذار!

گام چهاردهم :طرح علنی ملاحظات و «آسیب های مختلف اجتماعی در جامعه»،حضور فعالانه اعضای شبکه های مناطق در جلسات و ستادهای انتخاباتی و دامن زدن به شبهات،ترویج اصول و استانداردهای بین المللی حقوق بشر، استفاده از روشهای نمادین و نمادساز، بهره گیری از روش های موثر در ارتباط با محیط و دیگران از جمله شعر، کلیپ، طنز و...

گام پانزدهم :ایجاد شجاعت، امید و احساس توانمندی و در نتیجه «خروج از انفعال و سازمان دهی تشکیلاتی بدنه‌ی اجتماعی قشر خاکستری».

گام شانزدهم : انسجام و هم‌افزایی بین اپوزیسیون داخل و خارج کشور جهت برداشتن گامهای موثر در تحمیل استانداردهای مورد نظر در « اجرای انتخابات آزاد »

گام هفدهم :تشدید اختلافات و بحران های داخلی و خارجی و برهم خوردن توازن قوا، «روی کار آمدن دولت فاقد اقتدار و توان لازم »برای چانه زنی بالا در داخل و خارج آن کشور.

گام هجدهم: نگه داشتن نظام سیاسی حاکم در فضای بحرانی گذار و «ورود به یک فضای باز و آزاد از هر قید و بند!»

 گام نوزدهم :  «مخدوش شدن کارآمدی نظام حاکم» در نزد افکار عمومی، زیر سؤال رفتن ویژگی های مردمی آن

گام بیستم : نفی نظام حاکم و زمینه سازی از درون برای «تغییر و گذار به دموکراسی لیبرال»!

انتهای پیام/

 

ارسال نظر

آخرین اخبار