رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان:

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان با تاکید بر این که در برخورد با کارچاق کن ها اغماضی در کار نیست افزود: خوشبختانه با کمک مردم سال گذشته چندین کارچاق کن شناسایی و دستگیر شده اند که پرونده های آنان در حال رسیدگیست .

برخورد قاطع دستگاه قضایی با کارچاق کن ها

به گزارش گلستان ۲۴ ؛ علی یزدانی رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان در نشست قضات محاکم تجدید نظراستان گفت: با تمهیدات صورت گرفته در حوزه های قضایی سراسر استان ، امکان حضور و فعالیت کارچاق کن ها در محوطه ی دادگستری ها به حداقل رسیده است.

یزدانی با تاکید بر این که در برخورد با کارچاق کن ها اغماضی در کار نیست، افزود: خوشبختانه با کمک مردم سال گذشته چندین کارچاق کن شناسایی و دستگیر شده اند که پرونده های آنان در حال رسیدگیست.

یزدانی در ادامه سخنان خود با بیان این که پرونده های مردم ، امانت در دستگاه قضایی است گفت : قضات و کارمندان باید مراقب این امانت و آبروی مردم باشند.

وی در ادامه سخنان خود بر رفتار مناسب با مردم هم تاکیدکرد و گفت: هر چند کار در محاکم سخت و حساس است اما همکاران ما باید مراقب باشند این شلوغی کار ، بر رفتار آنان با مردم تاثیر نامطلوب نگذارد.

یزدانی با بیان این دستگاه قضایی ملجا مردم در زمان گرفتاری هاست افزود: باید همه برای افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی پرونده ها در محاکم که مهم ترین خواسته مردم ازدستگاه قضاست تلاش کنیم .

انتهای پیام/

 

ارسال نظر

آخرین اخبار