عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان؛

نصرالله نژاد:کسانی که موافق FATFهستند سعی دارند با تصویب لایحه مبارزه باتروریسم چهره خود را تطهیر کنند.

FATFبرخلاف قوانین موجود در کشور است/ مصوبه مبارزه با تروریسم تفاوت زیادی با "FATF" دارد

به گزارش گلستان24؛علی اصغر نصرالله نژاد ،عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان در رابطه با مصوبه"مبارزه با تامین مالی تروریسم" که به تایید شورای عالی امنیت ملی رسیده است،به خبرنگار ما گفت:" لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" کاملا متفاوت از "FATF" است.

نصر الله نژاد افزود:FATF,توسط کشور های غربی و براساس 3 خط قرمز مربوط به خودشان،یعنی اومانیسم، سکولاریسم ودموکراسی است؛در حالی " لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" بر اساس اصول قانون اساسی و موازین شرعی شکل گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان، با اشاره به نقاط ضعف معاهدهFATFاظهار کرد: تدوین یک طرح بر اساس قوانین چند کشور بدون درنظر گرفتن قوانین و اصول اساسی هر کشور و تفاوت تعریف مفاهیم بین دو کشور از جمله نقاط ضعف و مردود کننده این معاهده می باشد.

وی با تاکید به نقش تعیین کننده قوانین هر کشور در مصوبه و تدوین قوانین آن، اظهار داشت:ما به عنوان کشور مذهبی و دارای حکومتی دینی که به اساس اسلام پایه گذاری شده است، اگر قرار باشد در رابطه با پولشویی و مصادیقی از این نوع تعریفی ارائه شود .باید مطابق بر مبنا های خودمان باشد.

نصرالله نژاد افزود: کسانی که موافق FATFبودند، با این تلقین که مصوبه مبارزه با تروریسم همان معاهده FATFاست سعی در تطهیر چهره خود در اصرار بر تصویبFATFدارند.

مسئول سابق بسیج اساتید استان گلستان،به اهمیت وجود قوانین پولشویی اشاره کرد و افزود:در هر کشوری افرادی هستندکه بی قانونی وسوء استفاده می کنند وجود چنین قوانینی به حفط منابع مردم کمک شایانی می کند.

وی به طرح هایی چون سند2030،FATFانتقاد داشت و اعلام کرد:وقتی ما در درون کشورمان طرح هایی چون سند تحول آموزش و پرورش داشته باشیم که طبق نظر دانشمندان و صاحب نظران داخلی و در تناسب با قانون تدوین شده است،چه نیازی به معاهده های بیگانگان داریم.

نصرالله نژادبا انتقاد به صاحب نظران غربی اظهار داشت :آیا در هنگام تصویبFATF فقها و صاحب نظران ما حضور داشتند که تناسب و تضاد آن را با خطوط قرمز ما بسنجند؟

نصرالله نژاد،به اجرای سند2030 در سطح جامعه اشاره کرد و خاطرنشان کرد:متاسفانه با وجود غیر قانونی شدن این سند شاهد اجرایی شدن آن در بعضی نقاط از کشور بودیم؛در حالی که فرمایش امام خامنه ای بابد برای هر جناح چپ و راست باید فصل الخطاب باشد.

وی ادامه داد: باید بررسی شود مدیران سطوح مختلف جامعه مغرضانه یا از روی نادانی در اجرای سند 2030 دخیل بودند وباید از چنین افرادی مطالبات بیشتری داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی در پایان به اهمیت نقش صاحب نظران و روشنفکران انقلاب پرداخت و اظهار کرد: از روشنفکران غرب زده که بر اساس سکولاریسم همه چیز را می سنجند،انتظاری نیست؛اما از روشنفکران دلسوز کشور و انقلاب انتظار می رفت که در این باره روشنگری گسترده ای در سطح جامعه انجام دهند و مردم را آگاه کنند.که متاسفانه این امر تاکنون محقق نشد است.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر

آخرین اخبار