مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان:

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان از پرداخت ۹۹ درصد پول کلزا در گلستان خبر داد و گفت: ۳۰۳ میلیارد تومان پول کلزاکاران پرداخت و بیش از سه میلیارد تومان باقی مانده است.

۳۰۳ میلیارد تومان پول کلزا کاران گلستانی پرداخت شد

به گزارش گلستان 24 ؛ حمیدرضا علی محمدی گفت : امسال میزان ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تن کلزا در استان گلستان خریداری شد.

وی با اشاره به اینکه تا کنون ۹۹ درصد پول کشاورزان کلزا کاران گلستانی پرداخت شد، افزود:  ۳۰۳ میلیارد تومان پول کلزا کاران پرداخت و بیش از سه میلیارد تومان باقی مانده است.

علی محمدی از کشت دو برابری کلزا در استان خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته میزان ۵۰ هزار تن کلزا در گلستان برداشت شد که امسال این میزان به ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تن رسید.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: امسال استان گلستان توانست درکشت و برداشت کلزا رتبه نخست و در  گندم رتبه دوم کشوری را کسب کند.

وی با بیان اینکه ۶۹ درصد از پول گندم کاران گلستانی پرداخت شده است، تصریح کرد: امسال مجموع پول گندم کاران گلستانی مبلغ ۱۲ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال است که از این میزان هشت هزار و ۵۷۸ هزار میلیارد ریال پرداخت و سه هزار و ۸۳۲ میلیارد ریال باقی مانده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار