رئیس پژوهشکده محیط های خشک کشور:

رئیس پژوهشکده محیط های خشک کشور با بیان این که گلستان به ورشکستگی مطلق آب رسیده است، گفت: گلستان در شرایط درماندگی و واماندگی شرایط آبی قرار دارد.

گلستان به ورشکستگی مطلق آب رسیده است

به گزارش گلستان 24 ؛ عباس قزلسفلو  رئیس پژوهشکده محیط های خشک کشور در همایش آب، اکوسیستم ها و توسعه انسانی که به مناسبت هفته جهانی آب در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: تغییر اقلیم، توسعه شهرنشینی، رشد صنعت و جمعیت، افزایش آلودگی ها و حکمرانی ضعیف آب بر منابع آب فشار وارد کرده است.

وی با اشاره به این که گلستان از استان های فقیر در برخورداری از آب های تجدیدپذیر است، افزود: میزان آب های تجدیدپذیر گلستان از میانگین کشور، استان سمنان و خراسان شمالی پایین تر است.

رئیس پژوهشکده محیط های خشک کشور با بیان این که گلستان از نظر منابع آبی فقیرتر از استان های همجوار خود است، ادامه داد: گلستان در ورشکستگی مطلق آب رسیده است و در مرحله درماندگی و واماندگی شرایط آبی قرار دارد.

قزلسفلو تصریح کرد: به دلیل نداشتن راهبرد در توسعه به این مرحله رسیده ایم چراکه برنامه محور و دانش محور نیستیم و از گذشته درس نمی گیریم و جای کلی نگری بخشی نگری کرده ایم.

وی با اشاره به این که آینده پژوهی در حوزه آب نداشتیم، خاطرنشان کرد: همچنان در مدیریت آب بر تفکر عرضه محوری اصرار داریم و در برنامه ریزی دستگاهی تعارض در مصرف آب داریم در شرایطی که پر آبی در گلستان سراب است.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار