معاون فنی اداره کل منابع طبیعی گلستان خبر داد:

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از افتتاح حساب صندوق های خرد اعتباری در ۶ روستای هدف پروژه ترسیب کربن شهرستان گالیکش خبر داد.

افتتاح حساب صندوق‌ خرد اعتباری در ۶ روستا هدف ترسیب کربن گالیکش

به گزارش گلستان 24 ؛ صندوق های خرد اعتباری در روستاهای فارسیان، پادلدل، کیارام، آب پران، سایر و پنو افتتاح شده است و تا پایان سال، چهار روستای سیجان، لیرو، یورت زینل و فرنگ هم افتتاح حساب خواهند داشت.

مدیر پروژه بین المللی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی در گلستان ادامه داد: صندوق های اعتباری خرد یکی از راهکارهای مطرح شده در راستای اصلی بسیج منابع مالی جوامع محلی است.

وی افزود: اعتبارات خرد به معنای ارائه وام با مبلغ کم و با بهره پایین به افراد کم‌درآمد به‌ منظور تقویت اقتصاد جوامع محلی در پروژه های ترسیب کربن است.

لطفی با بیان این که ۴۱ گروه در این ۶ روستا تشکیل شده است، ادامه داد: صندوق‌های خرد جوامع محلی متشکل از گروه‌های ۱۰ الی ۱۵ نفره است که هر یک از اعضای کمیته توسعه روستا به ‌عنوان سرگروه مسئولیت تشکیل گروه و جمع‌آوری اعتبارات را بر عهده خواهد داشت و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان بر آن ها نظارت دارد.

وی تصریح کرد: اعضای صندوق‌های خرد روستایی نشست ماهانه‌ای را برای جمع‌آوری مبالغ پس انداز با مدیریت سرگروه‌ها برگزار می‌کنند که در این نشست ماهانه علاوه بر دریافت پس‌انداز درباره مسائل و مشکلات روستا و راهکارهای آن هم بحث و تصمیم‌گیری می‌شود.

لطفی افزود: این منابع مالی برای توسعه و احیاء منابع طبیعی و نهال کاری، کشت گیاهان دارویی، کشت گل محمدی، ترویج صنایع دستی بومی منطقه در اختیار جوامع محلی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که پروژه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی(ترسیب کربن) از سال ۹۳ در حوزه تیل آباد شهرستان آزادشهر در ۶ روستا و از سال ۹۶ در حوزه اوغان شهرستان گالیکش در ۱۸ روستا در حال اجرا است.


انتهای پیام /مهر

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار