مدیرکل امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: استفاده از ظرفیت نمایندگان باعث ارتقای برنامه های فرهنگی در کشور می شود.

ارتقای برنامه های فرهنگی با استفاده از ظرفیت نمایندگان

به گزارش گلستان 24 ؛حجت السلام حسینی مدیرکل امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سومین نشست منطقه ای رابطان امور مجلس وزارت ارشاد شمال شرق کشور با حضور نمایندگان 7 استان در گرگان برگزار شد گفت: ما برای ارتقای کیفی و کمی برنامه های فرهنگی در کشور نیازمند کمکنمایندگان مجلس هستیم.


وی ادامه داد: بودجه های فرهنگی در کشور بسیارناچیز است .

حجت السلام حسینی افزود: اگر بتوانیم با این جلسات تعامل بهتری با نمایندگان برقرار کنیم و آنها را در جریان برنامه های فرهنگی ، هنری ملی ، استانی و شهرستانی قرار دهیم قطعا می توانیم از ظرفیت آنها در بحث حمایت معنوی و فکری و هم حمایت مالی و پشتیبانی از برنامه های فرهنگی در کشور استفاده کنیم.

عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان هم در این نشست گفت: امیدواریم نتیجه فرآیند این جلسات تعامل بیشتر با نمایندگان و وزارت ارشاد اسلامی کشور باشد.

وی ادامه داد: در استان گلستان در پی این هستیم که ارتباط و جلساتی با مجمع نمایندگان در رابطه با پروژه های فرهنگی و عمرانی استانی داشته باشیم.

انتهای پیام/م

 

 

ارسال نظر