معاون خدمات شهری شهرداری گرگان:

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان در خصوص برخورد مأموران سد معبر شهرداری با دستفروش میدان سرخواجه گفت: وی شاکی خصوصی داشت و به علت عدم تمکین مقررات برخورد پیش آمد.

دستفروش «میدان سرخواجه» گرگان شاکی خصوصی داشت

به گزارش گلستان 24 ؛ موسی الرضا صفری اظهار کرد: یکی از وظایف شهرداری به استناد قانون رفع سدمعبر از معابر و اماکن عمومی است که در صورت عدم تمکین شهرداری می تواند راساً به جمع آوری اقدام کند.

وی افزود: این مکان حدفاصل میدان سرخواجه تا بلوار حسام است و وانت بارها، گاری و چرخ دستی سه ماه است که در آن جا اقدام به فروش محصولات می کردند.

صفری گفت: آن ها شاکی خصوصی داشتند و هم کسبه محل و شهروندان زیادی برای اشغال معابر از این افراد شکایت کردند.

وی بیان کرد: این امر به برنامه رادیویی روزنه و سامانه ۱۳۷ شهرداری کشیده شد بنابراین مأموران برای جمع آوری اقدام کرده و تذکر دادند و رعایت نشد.

صفری تصریح کرد: در این حالت مأموران در جهت رفع مبادرت به جمع آوری بار آن شخص انجام دادند که با ممانعت بارفروش مواجه و منجر به درگیری شد اما اکنون با مذاکره حل و فصل شده و مشکلی نیست.

وی اظهار کرد: قطعه زمینی هم برای دستفرشان در در همان مسیر در نظر گرفتیم که اقدام به فروش محصولات خود کنند که متأسفانه این موضوع هم به دلیل کاهش فروش که از طرف آن ها اعلام شده، مورد موافقت و همراهی قرار نگرفت.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار