رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: نظام اسلامی با ترفندهای دشمنان تضعیف نمی شود و مردم همواره به دفاع از آن ایستاده اند.

نظام اسلامی با ترفندهای دشمنان تضعیف نمی شود

به گزارش گلستان 24 ؛ حجت الاسلام سید علی طاهری، ظهر چه