مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی گلستان:

مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی گلستان گفت: شورای فرهنگ عمومی کشور و به تبع آن در استان ها و شهرستان ها نقش پارلمان فرهنگی را بازی می کند.

شورای فرهنگ عمومی پارلمان فرهنگی هر شهر/ سازمان برنامه و بودجه باید بودجه مورد نیاز شورا را تامین کند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به طور کلی شورای فرهنگ عمومی کشور و به تبع آن در استان ها و شهرستان ها نقش پارلمان فرهنگی را بازی می کند. به این معنا که شورای فرهنگ عمومی هم باید سیاستگذاری کند و باید تمامی فعالیت های فرهنگی به نحوی از انحا به حوزه عمومی جامعه برمی گردد را نظارت کند.

وی افزود: آنچه که در عمل اتفاق افتاد در حد یک مجلس تشریفاتی بیش نبوده که عمده دلیل این اتفاق هم به خاطر ضعف هایی بود که از همان ابتدا در ساختار شورای فرهنگ عمومی قرار داشت و سبب شد که هیچ یک از دستگاه های عضو شورای فرهنگ عمومی را جدی نگیرند.

نجف زاده تصریح کرد: طبق آیین نامه و بر مبنای ساختار پیش بینی شده که عمدتا دستگاه های اجرایی فرهنگی هستند این دستگاه ها از یک طرف ضعف بودجه و علمی شورای فرهنگ عمومی منجر به تشدید غفلت و نادیده انگاری آن توسط دستگاه های عضو شد.

وی ادامه داد: طبق بررسی به عمل آمده و با اکثریت دبیرخانه های شورای سایر استان ها نیز ارتباط گرفته شد و همه آنها از ناهماهنگی بین ریاست شورا و نایب رئیس آن گله مند بودند و آن را به عنوان مهمترین دلیل عدم برگزاری ذکر می کردند.

مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی گلستان خاطرنشان کرد: شخصا معتقدم دلیل عدم برگزاری جلسات شورا صرف ناهماهنگی نیست بلکه اولا عدم باور اعضای شورا به موثر بودن شورا در تحولات فرهنگی جامعه است.

وی اظهارداشت: دلیل دیگر ضعف دبیرخانه های شورای استان ها و شهرستان های ما به ارتباط وثیق با نهادهای علمی است و همچنین عدم یک ردیف بودجه مستقل به منظور سفارش تهیه گزارش های علمی و کارشناسی و اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز راش امل می شود.

نجف زاده افزود: اگر بتوانیم ضعف های گفته شده را برطرف کنیم قطعا هم اعضا اشتیاق بیشتری خواهند داشت به مشارکت بیشتر در تصمیمات و هم مشکل ناهماهنگی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتظار این است که شورای فرهنگ عمومی کشور با تقویت مالی از طریق اخذ ردیف بودجه مستقل برای شورا و اصلاح ساختاری این شورا را به جایگاه واقعی خودش برگرداند، گفت: در غیر اینصورت بهتر آن است که شورای فرهنگ عمومی تعطیل گردد و وقت دستگاه های اجرایی را نگیرد چرا که فرصت برای تشکیل جلسات گپ و گفت و بیان دردها و مشکلات هم فراوان است و هم آن که دردی را از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد کرد.

مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی گلستان یادآور شد: در سال جاری یک جلسه شورای فرهنگ عمومی برگزار شده است که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال سه جلسه دیگر هم داشته باشیم هر چند درست است که ماهی یک بار جلسه برگزار شود.

وی با بیان اینکه علت عدم برگزاری جلسات در استان ما چیزی غیر از علل گفته شده نیست، گفت: عمده دغدغه آیت الله نورمفیدی ریاست شورا این است که شورا باید موثر باشد و مردم نتیجه تصمیمات شورا را لمس کنند در غیر اینصورت اتلاف وقت است.

نجف زاده افزود: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان تمامی سعی و تلاش خودش را برای رفع نواقص گفته شده انجام داده است اما با یک گل بهار نمی شود و سایر دستگاه های عضو نیز باید احساس وظیفه کنند و با دبیرخانه نهایت همکاری را داشته باشند.

وی اظهارداشت: طبق آیین نامه سازمان برنامه و بودجه استان  باید بودجه مورد نیاز شورا را تامین کند تا شورا بتواند کارکردهای علمی مورد نیاز را تشکیل دهد و جلسات شورا از غنای علمی برخوردار باشد.

به گفته نجف زاده، اگر این اتفاقات گفته شده محقق شود قطعا شورا به غایت اولیه پیش بینی شده خود که همان پارلمان فرهنگی کشور است دست خواهد یافت.

انتهای پیام/ شبستان

ارسال نظر

آخرین اخبار