رئیس کل دادگستری استان:

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پرونده هایی که دو سال از زمان ورودشان به محاکم می گذرد و هنوز مختومه نشده اند در اولویت رسیدگی قرار گرفتند.

پرونده های مسن روی میز قضات برای رسیدگی

به گزارش گلستان ۲۴ به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان در حاشیه بازرسی های دوره ای خود در کردکوی بار دیگر با تاکید بر تعیین تکلیف زودتر پرونده های مسن گفت: روسای حوزه های قضایی موظف اند پرونده هایی که روند رسیدگی به آن ها از دو سال بیشتر طول کشیده است شناسایی و با تعیین ساز و کارهایی از قضات بخواهند اقدامات مورد نیاز برای تعیین تکلیف این پرونده ها را انجام دهند.

وی با بیان اینکه طولانی شدن فرایند رسیدگی برخی پرونده ها به دلیل پیچیدگی و حساسیت موضوع آن طبیعی است، افزود:  قضات ما باید با تلاش در چارچوب شرع و قانون در کنار کیفیت آرا، سرعت رسیدگی ها را بیشتر کنند.

هاشمیان با بیان اینکه رسیدگی پرونده های مسن فرایند رسیدگی ها را کوتاه تر می کند، از راه اندازی قرارگاه جلب با هدف افزایش سرعت اجرای آرا در واحد های اجرای احکام هم خبر داد و گفت: یکی از علل ماندگاری زیاد پرونده ها در واحدهای اجرای احکام، در دسترس نبودن کسانی است که حکم جلب شان صادر شده است و به این منظور، قرارگاه جلب در استان تشکیل شده است تا روند اجرای آرای مانده در واحد های اجرای احکام، شتاب گیرد.

بررسی سرعت و دقت در رسیدگی پرونده های قضایی هدف سرکشی های دوره ای رئیس کل دادگستری و معاونان اوست.

انتهای پیام/ شبستان

ارسال نظر

آخرین اخبار